Zmiany w podatkach

Priorytetową właściwością systemu podatkowego w Polsce jest jego nieczytelność, zawiłość oraz mnogość paragrafów oraz niedostosowanie do konieczności podatników. Stąd więc od jakiegoś czasu przedsiębiorcy a oprócz tego przeciętni obywatele czekają na korzystne zmiany machiny podatkowej.

Właściwie z zapowiedziami ministerstwa funduszy od stycznia 2007 mamy sposobność oczekiwać przekształceń i ułatwień, które najprościej można podzielić na dwie grupy:

Ułatwiające życie podatnika, ale niewpływające na wysokość obciążeń podatkowych

Zmiany, jakie będą miały wpływ na poziom podatków płaconych przez podatników (niektóre mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).

Zamiarem reformy finansów jest zabezpieczenie środków dla kolejnego wzrostu gospodarczego, a jednocześnie stworzenie nowych miejsc pracy. Koszt sugerowanych modyfikacji w trybie podatkowym wyniesie 9 miliardów 150 mln zł. Tak spora suma ma pochodzić ze modyfikacji podatku VAT i opodatkowania niektórych przychodów z działalności gospodarczej.

Pakiet reform podatkowych zakłada również konwersję w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. min. zniżenie składki rentowej z 13% do 9% a ponadto zmniejszenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8%.

Szczególne preferencje podatkowe dotkną rodzin wychowujących, co najmniej trójkę dzieci.

Przychylne zmiany czekają nas w opodatkowania VAT. Resort finansów pragnie wdrożenia ryczałtu kwotowego - karty VAT dla niewielkich podatników, jakich obroty nie przekraczają 35 000 euro rocznie. Zrobienie użytku z takiej formy ryczałtu do uzyskania będzie dla firm świadczących działania na korzyść osób fizycznych, jakie nie oferują własnego biznesu, np. taksówkarze, fryzjerzy. Wdrożenie tej regulacji uprości rozliczenia podatników prowadzących funkcjonowanie w niewielkim rozmiarze, min. dzięki zniesieniu przymusu instalacji kas fiskalnych dla wielu grup usługodawców.

Wprowadzone zostanie także rozliczenie kwartale dla podatników, co zlikwiduje miesięczne cykle rozliczeń.

Choć kilka przeróbek zapowiada się na korzyść podatników, to są , a ponadto te, które zwiększą obciążenia podatkowe, jak np wzrost akcyzy w ten sposób, by gaz wykorzystywany w autach kosztował do 70% kwoty benzyny. Może to doprowadzić do likwidacji wielu firm gospodarczych.

This article was written by admin